GOD, GIVE ME A BREAK

Creació de cartell decoratiu. Exercici personal per posar en pràctica tot el procés de la il·lustració, des de l'esbós fins a l'acabat vectorial.


IL·LUSTRACIÓ · CARTELL · GRÀFIC

msola_god
msola_god
msola_god
msola_god
msola_god